หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มนโยบายและแผน
Policy and Planning Group
Untitled Document
ชื่อสกุล :
นางสาวสุวิชญา แก้วลุน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทร :
094-2038413
e-mail :
Suvichaya293129@gmail.com
   


ชื่อสกุล :
นายบัณฑิตวิทยา เตตานัง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทร :
062-4390112
e-mail :
fluk.00228@gmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาวดารารัตน์ จันทร์โคตร
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์โทร :
0653214124
e-mail :
nanlovely53@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นายพัฒนะทอง ทุมโยมา
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
064-0845275
e-mail :
ac.thumyoma@gmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสการะ จีนะสุทธิ์
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทร :
089-5099627
e-mail :
Sakara7074@gmail.com
   


ชื่อสกุล :
นายยุทธพร ภักดีหาญ
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
085-4901965
e-mail :
yutpak3477@gmail.com
   

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

ไอพีคุณ
: 18.207.255.49
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 06/12/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 198245